top of page

Quin rol adoptes?

Tots podem adoptar tres tipus d'estats del Jo: el de Pare, el d'Adult i el de Nen, segons el model P.A.N. que explica el Dr. Eric Berne de l'Anàlisi Transaccional.

 • El Pare es manifesta quan sentim, pensem i actuem de manera similar a les figures de referència que vam tenir a la nostra infància. Podem ser un pare autoritari que expressa creences rígides i es basa en normes i límits o un pare comprensiu que acompanya i ajuda de manera més afectuosa.

 • El Nen es manifesta quan sentim, pensem i actuem com ho fèiem de petits. Representa la part més emocional. Podem ser un nen adaptat, curiós i alegre o un nen menys adaptat, rebel o submís.

 • L'Adult es manifesta quan tenim consciència del que ens convé i de les nostres necessitats i actuem de manera racional i reflexiva. És el resultat de tenir integrat el nostre Pare i el nostre Nen.

Per tant, podríem dir que l'estat Adult és el més òptim, encara que tots tres estats son necessaris. Depenent de la situació serà més convenient relacionar-se des de l'Adult, el Pare o el Nen.


Cal tenir en compte que no només nosaltres manifestem aquests rols, sinó que també ho fan les altres persones i aquests es posen en joc quan ens relacionem.

Aquestes són algunes de les combinacions que es poden donar:

 • Les dues persones poden posicionar-se des del rol de Pare quan estan parlant, per exemple, sobre com s'organitzaran les feines de casa, tenint en compte certes pautes de convivència (encara que també podrien estar influint les necessitats de cadascun d'ells).

 • També poden posicionar-se totes dues des del rol de Nen quan estan en una situació més relaxada, de joc, compartint relacions sexe-afectives per exemple. En aquest moment es deixen portar més pel que senten que pel que han de fer.

 • Poden manifestar-se totes dues com a Adult quan es relacionen d’igual a igual, tenint en compte el que els convé i les seves necessitats.

 • Encara que no sempre les dues persones adopten el mateix rol alhora, també es poden combinar. Una de les possibilitats és quan una de les persones actua com a Pare i l'altra com a Nen. Per exemple, quan una diu a l'altra el que ha de fer. Depenent de cadascuna de les persones i del moment poden reaccionar bé o es pot generar un conflicte si, per exemple, la que rep l'ordre no està d'acord en acatar-la. En una altra ocasió o en un altre context pot ser que la persona que es manifestava com a Pare es posicioni com a Nen i viceversa.

Ara que ja saps o tens més clara aquesta informació, és el moment de reflexionar:

 • Quin diries que és el rol que més assumeixes?

 • Quina diries que és la combinació de rols que es dóna més en les teves relacions?

Sigui la que sigui, el més important és sentir-te bé i que no et generi malestar.

Així que si no et senta bé… T'animo que et posicionis d'una altra manera!


Comments


 • Facebook Basic Square
 • Grey Instagram Icon
bottom of page