top of page

Sentir-se responsable, no culpable


Moltes persones sentim culpa en moltes ocasions, encara que la majoria de vegades no en som conscients.

Des de petits hem estat educats per diferenciar el que està bé del que està malament, per saber de quina manera ens hem de comportar segons les normes socials i com no hauríem d'actuar. Aquestes indicacions i aprenentatges, que es basen en el respecte, són útils per a poder conviure, evitar conflictes i preservar el medi ambient.

De vegades, el sentiment de culpabilitat sorgeix quan diem o realitzem alguna cosa que pensem que no hauríem d'haver dit o fet. Aquesta sensació desagradable ens indica que no hem actuat correctament. En certa manera és útil, però genera malestar i ens situa en un rol de víctimes.

En canvi, si ens centrem en la responsabilitat, assumim les conseqüències dels nostres actes de manera activa. Això ens permet mantenir la nostra intenció d'actuar de manera correcta, reparar el possible dany produït i buscar solucions als problemes o conflictes.

Per tant, no és convenient sentir culpabilitat,

sinó que hem de ser responsables dels nostres actes.

  • Facebook Basic Square
  • Grey Instagram Icon
bottom of page